Mesiac: apríl 2021

Skládky na Slovensku

Ochrana životného prostredia je veľmi aktuálnym problémov posledných rokov. Aj napriek tomu nevieme definitívne vyriešiť problém odpadu a jeho skladovania. Nezodpovednosť ľudí často krát zachádza do extrémov. Škodlivé látky, ktoré…

Dezinformácia a jej podoby

Je naozaj veľmi náročné zorientovať sa v dnešnom mediálnom svete. Denne absorbujeme množstvo informácií rôzneho charakteru. Niektoré idú okolo nás, nad niektorými rozmýšľame, iné dokonca ovplyvňujú naše rozhodovanie a správanie.