Dezinformácie sú bežnou súčasťou nášho sveta. Niektoré sú iba nevinným žartom, iné sú veľmi nebezpečné. Ľudia majú rôzne dôvody na šírenie falošných správ. Najčastejšie ide o komerčný zámer ale môžu mať aj politický alebo etnický podtón.

V súvislostí s touto témou sa dá hovoriť aj o cielenej manipulácii jednotlivca alebo aj skupiny ľudí.

Rôzne spôsoby manipulácie

 • Provokatívny titulok
 • nadpis býva častokrát zavádzajúci a nehovorí celú pravdu
 • Manipulácia s obrázkom 
 • o manipulácii s obrázkom hovoríme ak je obrázok zámerne upravený alebo vytrhnutý z kontextu s cieľom oklamať alebo poškodiť
 • Manipulácia s videom 
 • dnešné techniky založené na umelej inteligencii vytvárajú falošný obsah a vedia kopírovať vzhľad aj zvuk skutočného človeka
 • Manipulácia s dátami a informačnými zdrojmi
 • každé spracovanie dát má svoje pravidlá, je nutné všímať si, či sú uvedené zdroje alebo odkaz na nich
 • Nálepkovanie, vyvolávanie strachu a útok na ľudí
 • nálepkovanie znamená používanie expresívnych slov s cieľom vzbudiť nebezpečenstvo alebo vyvolať strach

Ako správne vyhodnotiť situáciu

Ľudia sa nevedia v záplave informácií zorientovať. Neschopnosť správne vyhodnotiť situáciu môže mať za následok:

 • sociálnu izolovanosť u jednotlivcov
 • spoločensky nebezpečné zmeny v správaní
 • opätovné rozšírenie napríklad etnických alebo rasových útokov

Užívatelia sa preto musia sami naučiť ako rozlíšiť pravdu od klamstiev. To je ale veľmi náročné aj pre dospelých, nehovoriac o deťoch alebo dôchodcoch. Veľa informácií je zaujímavých, iné sa už na prvý pohľad zdajú byť pochybné. Ako sa v tom všetkom vyznať?

 1. Sledujte svoje emócie

Je dobré naučiť sa vnímať naše reakcie bezprostredne po prečítaní správy. Ak nás správa zbytočne zastrašuje a vyvoláva v nás hnev pravdepodobne ide o manipuláciu.

 1. Sledujte formálnu úroveň a štylistiku

Zlá forma mediálnej správy, gramatická chyby alebo nevhodná formulácia naznačujú, že autor nemá dostatok schopností aby svoju informáciu predložil. Takýmto správam netreba vôbec venovať pozornosť.

 1. Zistite si informácie o autorovi

Môže sa stať, že text spĺňa všetky požiadavky, má správnu formu, gramatiku, štylistiku dokonca aj stránka sa zdá byť hodnoverná a napriek tomu text vyvoláva pochybnosti. V takomto prípade je vhodné zamerať sa na autora, jeho zdroje, poprípade na médium, ktoré správu vydalo.

 1. Zamyslite sa aká je cieľová skupina autora

Často sa stretávame s informáciami, ktoré sa nám zdajú smiešne a nevieme brať vážne ich obsah. Posolstvo článku zrejme nie je určené nám. Správa môže byť písaná pre seniorov, tínedžerov, ateistov, kresťanov, ženy, mužov, pre chudobných alebo bohatých…. Možností je neúrekom.

 1. Kompromitujúci materiál

Denno denne sa objavujú nové fotky, videá a zaručené informácie, ktoré odhaľujú súkromie verejne známych osôb. Samozrejme, že niektoré informácie môžu byť pravdivé ale väčšina z nich je zmanipulovaná aby ukázala aktérov v zlom svetle.

Ako zastaviť cielenú manipuláciu

Pre ľudí ako bežných užívateľov je jednoduché uveriť tomu čo vidia alebo počujú. Množstvo konšpirácií a dezinformácií, nie je však väčšie ako v minulosti. Je iba viditeľnejšie vďaka sociálnym sieťam. Na internete sa ľahko nájdu podobne zmýšľajúci ľudia, ktorí sa potom vo svojich názoroch navzájom utvrdzujú.

Ak sa chcete pridať k ničiteľom manipulácie máme možnosť podozrivé informácie nahlasovať. Takéto správy do žurnalistiky nepatria a sú trestne postihnuteľné. Svoju obozretnosť môžeme využiť aj na informovanie svojich blízkych a pomôcť im nespadnúť do informačnej siete skúsených konšpirátorov. 

Boj proti manipulácii musí byť koordinovaným úsilím, do ktorého sa zapájajú inštitúcie, sociálne platformy, cez spravodajské médiá dokonca aj jednotlivci.

Foto:Unsplash