Kategória: Technológie

Technológie

Dezinformácia a jej podoby

Je naozaj veľmi náročné zorientovať sa v dnešnom mediálnom svete. Denne absorbujeme množstvo informácií rôzneho charakteru. Niektoré idú okolo nás, nad niektorými rozmýšľame, iné dokonca ovplyvňujú naše rozhodovanie a správanie.