Eurovoľby 2019

Skutočne
Európske
Slovensko

Proeurópska koalícia

Vo voľbách do Európskeho parlamentu vám ponúkame poctivý program a špičkových ľudí, ktorým ide o vec.

Nemusíme sa cítiť ako druhoradí Európania. Je načase dotiahnuť európsku cestu Slovenska do úspešného konca. Sme jediná proeurópska voľba pre skutočne európske Slovensko.

Pridajte sa k zmene!

Spojili sme sily, aby sme priniesli zmenu, ktorú Slovensko tak súrne potrebuje.

Spojením PS a SPOLU vznikla jediná proeurópska sila na Slovensku. Sme jasnou voľbou pre ľudí, ktorí odmietajú hazardovať s budúcnosťou krajiny a želajú si Slovensko ako pevnú súčasť Európy.

Chaos, ktorý vyvolal BREXIT, je ďalším ponaučením, že cesta k silnejšiemu Slovensku a lepšej Európe nie je v strašení nacionalistov, ale v spolupráci.

Digitálna ekonomika je zdrojom bohatstva
+

Ak chceme zvýšiť hospodársky rast v Európe, musíme dokončiť jednotný trh v oblasti služieb a digitalizáciu ekonomiky. Spoločný digitálny trh nám môže ročne priniesť až 415 miliárd eur nového bohatstva. Vyžaduje si to ísť nad rámec rušenia roamingových poplatkov či regulácie telekomunikácií a internetu. Na využitie potenciálu nových technológií je nevyhnutné, aby plne fungoval spoločný trh v bežných službách: od doručovania zásielok, cez služby architektov, až po jednoduchý režim ochrany autorských práv cez národné hranice. Sme presvedčení, že v digitálnom priestore musí EÚ nájsť novú formu rovnováhy medzi slobodou na internete a ochranou autorských práv.

➤ Prečítajte si celý program TU.

Kvalitné potraviny a ochrana životného prostredia
+

Podporíme prepojenie cieľov v oblasti poľnohospodárstva a životného prostredia. Potraviny, ktoré sa k vám z polí a chovov dostanú, musia byť zdravotne nezávadné. Sme proti používaniu nebezpečných pesticídov, ktoré sa dostávajú do jedla aj vody. Budeme presadzovať zlepšenie podmienok chovu zvierat, zákaz klietkového chovu aj dlhého transportu živých zvierat. Budeme hlasovať za ochranu biodiverzity v pôdohospodárstve formou posilnenia prírode blízkeho hospodárenia v lesoch a prirodzených foriem ochrany pred povodňami. Podporíme pasenie zvierat, správne kosenie lúk či zlepšovanie stavu pôdy a jej schopnosti zachytávať uhlík a vodu, ochranu mokradí a nív riek ako zásobární vody. Sme za zákaz chovu kožušinovej zveri a používania divokých zvierat v cirkusoch.

➤ Prečítajte si celý program TU.

Spravodlivosť a právny štát
+

V mene ochrany vašich práv a slobôd navrhujeme zaviesť pravidelné hodnotenie stavu právneho štátu v členských štátoch EÚ. S dôrazom na efektivitu, transparentnosť a nezávislosť súdnych orgánov. Monitoring by mal fungovať podobne ako v oblasti rozpočtovej a hospodárskej politiky, aj s možnosťou sankcií a postúpenia veci Európskemu súdnemu dvoru. Fungujúci právny štát by mal byť nevyhnutným kritériom na čerpanie európskeho rozpočtu. Nemôžeme si dovoliť podporovať zo spoločných peňazí oligarchické vlády, ktoré podrývajú základné európske hodnoty.

➤ Prečítajte si celý program TU.

Bezpečné vonkajšie hranice
+

Základom účinnej ochrany ľudí v EÚ je schopnosť zabezpečiť naše vonkajšie hranice, rýchlo a účinne reagovať na krízy, brániť prenikaniu medzinárodného terorizmu a nadnárodného zločinu a vzájomne si pomáhať v prípade katastrof. V záujme dosiahnutia týchto cieľov podporíme dostatočné financovanie ochrany vonkajších hraníc EÚ. Európska agentúra FRONTEX by sa vďaka tomu stala pohraničnou službou s potrebnými zdrojmi a mandátom zasahovať pri problémoch, ktoré presahujú rozmer jednej krajiny.

➤ Prečítajte si celý program TU.

Pridajte sa k zmene

Slovensko je krajina, v ktorej sa prebúdza nová energia. Tak ako vo všetkých rozhodujúcich chvíľach našej histórie, ľudia sa spájajú za správnu vec. Buď súčasťou zmeny.

Chcem
pomôcť

ako dobrovoľník