Najčastejšie značky

Zachráňme svet, ktorý poznáme

Ohrozené druhy sú živočíchy a rastliny, ktorých populácie sú tak malé, že sú ohrozené vyhynutím. Existuje mnoho dôvodov, prečo sa druhy stávajú ohrozenými, vrátane straty biotopov, pytliactva a klimatických zmien.…