6 pracovných miest s najväčším dopytom pre zelenšiu budúcnosť

Historicky fungovala spoločnosť, hospodárstvo a ekonomika na využívaní  prírodných zdrojov, akosi sa nepredpokladalo, že tie su vyčerpatelné. Následkom je  kríza zdrojov, zvyšovanie cien, hrozba nedostatku zdrojov a environmentálna katastrofa. 

Riešenie krízy všetci poznáme – zelená ekonomika – hospodárstvo  bez poškodzovania životného prostredia a efektívneho a trvalo udržateľného  využívania zdrojov. EÚ má dlhodobú stratégiu na zníženie škôd spôsobených neudržateľným využívaním prírodných zdrojov – Stratégia Európa 2020 a s tým súvisí aj tvorba pracovných miest zelenej ekonomiky.

MNOŽSTVO PRACOVNÝCH MIEST

Do roku 2030 by sa mohlo na celom svete v udržateľnom zamestnaní vytvoriť až 20 miliónov pracovných miest. Pracovná sila po COVID bude hľadať ekonomické stimuly prostredníctvom každej dostupnej cesty a nebude vylúčená žiadna pracovná oblasť. Keď bude pandémia pokračovať, budú pretrvávať aj otázky týkajúce sa vzťahu medzi verejným zdravím a zdravím životného prostredia.

 Friends of the Earth vydala správu v reakcii na „krízu nezamestnanosti mladých ľudí“ vo Veľkej Británii, ktorá sa zasadzuje za vytvorenie 250 000 nových zelených učňovských stáží. Dekarbonizácia energetického sektoru je medzi vládami všeobecne akceptovanou politikou a Európska komisia oznámila plány na minimálne zdvojnásobenie ročnej miery energetickej obnovy budov do roku 2030.

ODVETVIA ZELENEJ EKONOMIKY

„Ozeleňovanie “ ekonomiky prináša nové kvalifikačné požiadavky v zamestnaniach –  nova pracovná sila bude potrebovať nové kvalifikácie a kompetencie čo má za následok aj zmenu školstva a podobne.

Toto sú odvetvia, ktoré pociťujú najväčší dopyt, keď z nás vyrastie lepšia budúcnosť s lepšou orientáciou na klímu:

  •  poľnohospodárstvo a potravinárstvo
  •  energetika
  •  vývoj a výskum
  • vodohospodárstvo, lesníctvo, rybolov a životné prostredie
  • stavebníctvo a reality/dizajn 
  • chemický/biotechnologický priemysel 
  • dopravný priemysel/automobilový priemysel
6 pracovných miest s najväčším dopytom pre zelenšiu budúcnosť
6 pracovných miest s najväčším dopytom pre zelenšiu budúcnosť

PRÍKLAD KONKRÉTNYCH PROFESIÍ

Pre to aby sme získali predstavu o tzv. “green jobs” predstavme si postupne 6 konkrétnych profesií.

1) PRODUCENT EKO DOPRAVY

S viac ako 14 miliónmi Európanov pracujúcich v automobilovom priemysle je to významný hráč s najvyšším potenciálom na trvalo udržateľné pracovné miesta.

Rastúci dopyt po elektromobiloch dáva výrobcom dostatok príležitostí na prechod na modely, ktoré sú menej škodlivé pre životné prostredie.

Či bude eko doprava slúžiť na zvýšenie alebo zníženie pracovných miest je trošku diskutabilné.Všeobecne však panuje zhoda v tom, že hoci efektívny prechod spôsobí, že sa priemysel najskôr stiahne, dlhodobé prírastky pracovných miest budú obrovské.

 Najmä Nemecko je dlhodobo hlavným miestom pre výrobu automobilov. Jej minister hospodárstva a energetiky Peter Altmaier na konferencii o elektronickej mobilite v Berlíne uviedol, že chce, aby 30 percent globálnej výroby elektrických batérií do roku 2030 pochádzalo z Európy.

2) MESTSKÍ URBANISTICKÍ PESTOVATELIA

Zelené mestské priestory môžu byť krásne a môžu pomôcť nášmu duševnému zdraviu, čisteniu mestského ovdušia a podobne. 

Množstvo nových urbanistický projektov, stavieb, budov, či už obytných alebo administratívnych má už prvotne v projekte vybudovanie zelených priestranstiev a infraštruktúry. Na to aby sa táto časť projektu uskutočnila potrebuje však veľa záhradných architektov ako aj ľudí aby zabezpečili údržbu.

Mestská zeleň už dávno nie je iba o parkoch a pár trávnatých plochách. Do popredia sa dostávajú hlavne vo veľkomestách  vertikálne a strešné záhrady s riadenou klímou. Je to ohromujúce riešenie pre mestá, ako je napríklad milánsky Bosco Verticale.

6 pracovných miest s najväčším dopytom pre zelenšiu budúcnosť
6 pracovných miest s najväčším dopytom pre zelenšiu budúcnosť

Pridanie vertikálnych záhrad na budovy nie je len o dizajne, šikovní dizajnéri vedia spustiť dokonalý systém na recykláciu vody použitej na udržiavanie všetkých priestorov.

Pretože tieto neuveriteľné štruktúry prenikajú do našej krajiny, čoraz viac ľudí sa zapája do všetkého od ich konceptualizácie až po ich zachovanie.

Ďalšie 4 profesie, ktoré pokladáme za zaujímavé a dôležité si predstavíme v 2. časti článku. 

Jedna myšlienka na článok “6 pracovných miest s najväčším dopytom pre zelenšiu budúcnosť – 1.časť”

Už nie je možné pridávať komentáre