V súčasnej dobe je neustále zdôrazňovaná dôležitosť potravinovej bezpečnosti a kvality výrobkov, pretože sú úzko spojené so zdravím ľudí. To, čo jeme, má priamy dopad na naše fyzické aj duševné zdravie, ako aj na naše životné prostredie.

Zdravé telo, zdravá planéta

Zdravá strava bohatá na ovocie, zeleninu, celozrnné produkty a bielkoviny môže znížiť riziko vzniku chronických chorôb, ako sú srdcové choroby, mŕtvica, cukrovka 2. typu a niektoré druhy rakoviny. Zároveň podporuje zdravú váhu, zlepšuje náladu a dodáva energiu.

Na druhej strane, nevýživná strava plná spracovaných potravín, cukru a nezdravých tukov môže viesť k vážnym zdravotným problémom, ako je obezita, chronické choroby a zhoršené psychické rozpoloženie. Okrem toho neudržateľné poľnohospodárske praktiky, ako je nadmerné používanie pesticídov a hnojív, znečisťujú vodu a pôdu, poškodzujú ekosystémy a prispievajú k zmene klímy.

Ako môžeme znížiť emisie skleníkových plynov a znečistenie z potravinového systému?

Dobrou správou je, že existuje niekoľko krokov, ktoré môžeme spraviť, aby sme ochránili životné prostredie:

Vyberať si zdravé potraviny

Jesť viac ovocia, zeleniny, celozrnných produktov a bielkovín. Obmedziť príjem spracovaných potravín, cukru a nezdravých tukov.

Podporovať udržateľné poľnohospodárstvo

Nakupovať potraviny od miestnych farmárov a pestovateľov, ktorí používajú ekologické metódy. Podporovať politiky, ktoré podporujú udržateľné poľnohospodárstvo.

Jesť menej mäsa

Produkcia hovädzieho mäsa má vysokú uhlíkovú stopu. Zníženie spotreby mäsa a nahradenie ho rastlinnými zdrojmi bielkovín môže výrazne znížiť emisie skleníkových plynov.

Vyberať si sezónne a miestne potraviny

Preprava potravín z dlhých vzdialeností prispieva k emisiám skleníkových plynov. Odporúčame vyberať si lokálné potraviny, pretože konzumácia sezónnych a lokálne pestovaných potravín znižuje emisnú stopu potravín.

Podporovať obnoviteľné zdroje energie

Využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ako je slnečná a veterná energia, v potravinovom systéme znižuje závislosť od fosílnych palív a emisie skleníkových plynov.

Znížiť plytvanie potravinami

Plánovať jedlá, skladovať potraviny správne a kompostovať potravinový odpad znižuje plytvanie zdrojmi a emisie skleníkových plynov z rozkladu potravín na skládkach.

Spoločne k udržateľnej budúcnosti

Zmena potravinového systému si vyžaduje spoločné úsilie jednotlivcov, podnikov, vlád a medzinárodných organizácií. Všetci môžeme prispieť k pozitívnym zmenám výberom zdravých a udržateľných potravín, podporou udržateľných politík a znižovaním plytvania potravinami. Spoločne môžeme vybudovať zdravší svet pre seba aj pre budúce generácie.

Okrem zmien v stravovaní a podpore udržateľných potravinových systémov môžeme pre ochranu životného prostredia aj:

  • Chodiť pešo, na bicykli alebo využívať verejnú dopravu na nákupy potravín – Znižuje sa tak emisia skleníkových plynov z dopravy.
  • Vyberať si výrobky s minimálnym balením – Plastové obaly sú často vyrobené z fosílnych palív a ich produkcia a likvidácia prispieva k emisiám skleníkových plynov a znečisteniu.
  • Vlastné nákupné tašky – Znovupoužiteľné tašky znižujú potrebu jednorazových plastových tašiek, ktoré znečisťujú životné prostredie.
  • Šetrné varenie – Používanie správneho množstva vody pri varení a vypínanie spotrebičov, keď sa nepoužívajú, šetrí energiu a znižuje emisie skleníkových plynov z výroby elektriny.

Zdravie ľudí a potravinová bezpečnosť sú navzájom úzko prepojené. Zdravá strava a udržateľný potravinový systém sú dôležité pre naše zdravie, aj pre zdravie planéty. Všetci môžeme prispieť k pozitívnym zmenám výberom zdravých potravín, podporou udržateľného poľnohospodárstva a znižovaním plytvania potravinami.