bod zlomu zivotne prostredie

V predvolebnom programe Bod zlomu sa PS/SPOLU venuje okrem iného aj riešeniam v otázkach dopravy a infraštruktúry, ktoré sú na Slovensku z mnohých „nedokončených dôvodov“ stále veľmi citlivé.

„Naším cieľom je priniesť do praxe nový koncept vnímania dopravy na Slovensku. Bude postavený na podpore udržateľných foriem mobility, ktorou je najmä verejná doprava,“

takto otvára gestor Juraj Jendrišák kapitolu o doprave, infraštruktúre a bývaní.

Kapitola sa delí na dve časti:

1.  Moderná a kvalitná doprava

2.  Bytová politika, stavebný zákon

bod zlomu zivotne prostredie

Moderná a kvalitná doprava

Plán rátal so zriadením Národnej dopravnej autority (NADA) s odbornými pracovnými skupinami, ktorá mala zastrešiť riadenie a plánovanie dopravných výkonov vo verejnej doprave.

Vzniknúť mal aj zákon o verejnej doprave zjednocujúci organizáciu verejnej dopravy a definujúci štandardy kvality dopravnej obsluhy.

Dôležitým bodom je dokončenie revitalizácie a modernizácie železničných tratí, plán výstavby vysokorýchlostných tratí, budovanie záchytných parkovísk aj modernizácia prekladiska v Čiernej nad Tisou a Maťovciach.

Bod zlomu hovorí aj o nutnej modernizácie vozového parku Železničnej spoločnosti Slovensko, o zvýšení ročnej objednávke štátu v železničnej doprave, celkovom ozdravení ZSSK a optimalizácii Cargo, ale aj o otvorení trhu pre viacerých konkurenčných dopravcov.

Národná diaľničná spoločnosť a Slovenská správa ciest sa mali zlúčiť, dofinancovať sa mala rekonštrukcia ciest prvej triedy a začať výstavba obchvatov všetkých najviac vyťažených miest. V rámci cestnej infraštruktúry sa PS/SPOLU tiež zaviazali riešiť dostavbu kompletnej diaľnice D1 Bratislava – Košice.

Program mal výrazne finančne podporiť aj cyklodopravu a rozvoj nových cyklotrás aj prostredníctvom legislatívnych zmien.

Témou malo byť aj hľadanie silného strategického partnera pre bratislavské letisko, dotácie na elektrickú hromadnú dopravu a aktívna podpora nákladnej dopravy po riekach.

Bytová politika, stavebný zákon

Program Bod zlomu predostrel plán na podporu dostupného bývania, výstavbe súkromného, verejného aj neziskového nájomného bývania najmä v oblastiach s rýchlym rastom cien bývania. Súčasťou toho mal byť tiež program štátneho a samosprávneho nájomného bývania, ale aj príspevkov na bývanie pre mladých ľudí s podpriemerným príjmom.

Stavebný zákon mal ukladať povinnosť každej obce mať územný plán, zvýšiť pokuty za priestupky v stavebnom konaní, zamedziť špekulatívnemu skupovaniu pôdy a obmedziť zbytočné reklamné stavby.

V rámci verejného obstarávania sa PS/SPOLU zaväzovali najmä k lepšiemu riešeniu problematických výstavieb.