2D CAD softvér je v dnešnej dobe prakticky tým najdôležitejším nástrojom technického kreslenia, ktorý sa využíva vo všetkých oboroch vyžadujúcich prípravu návrhov a výkresovej dokumentácie v dvoch rozmeroch. 2D CAD softvéry ponúkajú celú škálu funkcií a riešení, preto je vždy vhodné vyberať taký, ktorý vám bude najlepšie vyhovovať.

Príprava výkresovej dokumentácie sa aktuálne praktický výhradne realizuje vo virtuálnom prostredí a pomocou nástrojov, ktoré celý proces v porovnaní s projektovaním na papier výrazne uľahčujú a urýchľujú. V oblasti stavebníctva a pridružených profesií sa k tomuto účelu využívajú 2D CAD softvéry so špecifickými funkciami a doplnkami. Výhoda digitalizácie výkresovej dokumentácie pre potreby stavebníctva spočíva jednak v oveľa jednoduchšej príprave opráv a úprav, ale tiež v opakovateľnosti návrhov, ktoré je možné veľmi rýchlo duplikovať a prispôsobiť konkrétnym podmienkam (terénu, okolitému prostrediu apod.). Najrozšírenejším softvérom tohto typu je AutoCAD, ktorý predstavuje na poli 2D CAD softvérov v podstate priekopníka.

Pre koho je výhodný AutoCAD

Ak vyberáte vhodný 2D CAD nástroj na klasické projektovanie budov, pravdepodobne zvolíte práve AutoCAD. Výhodou tohto softvéru je jeho všestrannosť a flexibilita vychádzajúca z dlhodobého vývoja a prispôsobovania potrebám spotrebiteľov. Vďaka tomuto sa väčšina alternatívnych softvérov tohto typu snaží o maximálnu formátovú i funkčnú kompatibilitu so softvérom AutoCAD, aby bolo dosiahnuté maximálnej kooperácie medzi používateľmi. V súčasnej dobe je k dispozícii hneď niekoľko 2D CAD softvérov využívaných k projektovaniu v stavebnom priemysle, výrazná nekompatibilita by preto skomplikovala prípadnú spoluprácu viacerých subjektov, ktorá je v danom odvetví kľúčová. Softvér ponúkaný ako AutoCAD alternatíva by tak mal umožňovať minimálne otváranie a aspoň čiastočné úpravy v klasickom DWG formáte.

Pre koho je výhodná alternatíva softvéru AutoCAD

Veľa používateľov sa v súčasnosti obzerá po alternatívnych programoch, ktoré majú zrovnateľné využitie ako program AutoCAD. Dôvodom je prechod poskytovateľov do režimu predplatného s pravidelnými platbami, ktoré sú pre občasných používateľov príliš veľkým nákladom (občasnými používateľmi sú predovšetkým sprievodné profesie ako návrhy TZB, požiarna bezpečnosť apod.). Najväčšou prekážkou je tak u softvéru AutoCAD cena predplatného, ktorá je pomerne vysoká a musí sa platiť pravidelne. Vhodnou alternatívou sú tak nástroje, u ktorých je vyžadovaný iba jednorazový nákup licencie – takým je napríklad i softvér od spoločnosti GS Soft. Jeho výhodou je relatívne lacná trvalá licencia, ktorá umožňuje jeho dlhodobé používanie bez nutnosti ďalších platieb (ak si neobjednáte niektorý z údržbových plánov). Softvér je naviac možné si zadovážiť v niekoľkých produktových riešeniach podľa toho, čo naozaj potrebujete, prípadne i s doplnkami pre konkrétnu profesiu. Ak teda hľadáte 2D CAD program, ktorý je pripravený a plne kompatibilný so softvérom AutoCAD, za ktorý nebudete musieť pravidelne platiť vysoké predplatné, ktoré využijete iba čiastočne, je program GstarCAD veľmi vhodnou voľbou.