Premýšľali ste už niekedy nad tým, ako sa vám bude žiť v čase, keď odídete do dôchodku? Takéto rozhodnutie určite neodkladajte. Presunutie časti vašich povinných odvodov do starobného dôchodkového sporenia sa automaticky stanú vaším osobným vlastníctvom, z ktorého môžete v dôchodku iba prosperovať.

Ako funguje dôchodkový systém, aké sú jeho výhody, či ako zmeniť DSS, sa dozviete v nasledujúcich riadkoch.

Dôchodkový systém

Momentálny dôchodkový systém na Slovensku je tvorený 3 piliermi a to:

 • Povinný 1. pilier (dôchodkové poistenie v sociálnej poisťovni)
 • Dobrovoľný 2. pilier (SDS, starobné dôchodkové sporenie)
 • Povinný aj dobrovoľný 3. pilier (DDS, doplnkové dôchodkové sporenie)

Čo je a ako funguje 2. pilier?

Ak máte do 35 rokov a ešte stále nie ste v 2. pilieri, určite sa vám oplatí vstúpiť a začať si sporiť na dôchodok čo najskôr. Pre osoby od 15 do 35 rokov je vstup dobrovoľný, po ňom sa toto starobné dôchodkové sporenie stáva povinné. V starobe tak bude spolu s 1. pilierom tvoriť základ dôchodku.

Na vstup do sporenia v 2. pilieri je potrebná zmluva o starobnom dôchodkovom sporení, ktorú uzavriete s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou (DSS). Následne bude časť vašich odvodov presunutá Sociálnou poisťovňou na váš osobný dôchodkový účet v dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS) podľa vášho výberu. Svoje úspory môžete zveriť niektorej z 5 dôchodkových správcovských spoločností:

 • Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
 • life, d.s.s., a.s.
 • NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
 • UNIQA d.s.s., a.s.
 • VÚB Generali d.s.s., a.s

Ak sa chystáte založiť si 2. pilier, je dôležité zvoliť si investičnú stratégiu čo najefektívnejšie. Z tohto dôvodu vám odporúčame porovnať si jednotlivé dôchodkové fondy, ktoré nájdete v štatúte DSS. Štatút dôchodkového fondu poskytuje dôležité informácie o zameraní a cieli investičnej stratégie. Ak si nie ste úplne istí výberom a necítite sa komfortne, nechajte si poradiť od odborníkov.

Výhody 2. piliera

 • Odvody, ktoré investujete sú vaším osobným vlastníctvom
 • K odvodom, ktoré sa do starobného dôchodkového sporenia odvádzajú, máte možnosť vložiť aj vlastné financie formou dobrovoľných príspevkov
 • Hodnotu vášho osobného dôchodkového účtu si môžete kedykoľvek skontrolovať, zmeniť osobné údaje aj investičnú stratégiu
 • Vaše úspory z 2. piliera je možné dediť. Oproti 1. pilieru, kde sa majetok nededí, v 2. pilieri sú investované peniaze a výnosy predmetom dedenia a to v plnej výške vami určenými osobami, ktoré ste uviedli v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení
 • Do dôchodku sa investuje z hrubej mzdy, čiže zdaneniu nepodliehajú ani výnosy
 • Aj v čase výkyvov na finančnom trhu vám bude zabezpečený výnos z investovania, pretože pripisovanie príspevkov na osobný účet prebieha zo mzdy každý mesiac automaticky

Tip: Viete, čo je vdovský dôchodok a kto má naň nárok?

Okrem toho je účasť v 2. pilieri skvelý spôsob, ako vziať zodpovednosť za dôchodok do svojich rúk a nespoliehať sa tak iba na štát.

Podmienky na otvorenie starobného dôchodkového sporenia

Ako sme už spomínali, 2. pilier si môže založiť každý, kto nedosiahol vek 35 rokov a kto v minulosti pracoval, teda platil odvody do Sociálnej poisťovne. Žiadateľom môže byť:

 • zamestnanec aj SZČO
 • študent na brigáde, ktorý pracuje na dohodu
 • samoplatca, ktorý si odvody do Sociálnej poisťovne platí sám

Na uzatvorenie budete potrebovať váš občiansky preukaz. Ak sa rozhodnete stanoviť oprávnené osoby, ktoré v prípade vašej smrti zdedia vaše sporenie, bude potrebné aj rodné číslo týchto osôb.

Ako zmeniť DSS?

Zmenu DSS môžete ako sporiteľ vykonať kedykoľvek. Postup pri zmene je jednoduchý, stačí zájsť na pobočku Sociálnej poisťovne a požiadať o vydanie akceptačného listu. Akceptačný list je formulár, ktorý potrebujete pri zmene vašej DSS. Dostanete ho na počkanie za poplatok 16 eur v sociálnej poisťovni.

O akceptačný list môžete požiadať aj elektronicky. K tomu však budete potrebovať:

 • aktivovaný občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID)
 • aktivované certifikáty pre elektronický podpis
 • aktivovanú elektronickú schránku
 • čítačku (eID) občianskeho preukazu

Na základe akceptačného listu sa vaše nasporené prostriedky presunú zo starej DSS do novej. Po obdržaní akceptačného listu ho odovzdáte novej DSS, kde podpíšete novú zmluvu. Voči starej dôchodkovej spoločnosti nemáte už žiadnu oznamovaciu povinnosť a tak ich o zmene informovať nemusíte.