Matej Petróci

Matej vyrastal vo Vysokých Tatrách a Poprade. Po absolvovaní bilingválneho gymnázia odišiel do Viedne, kde študoval medzinárodný podnikový manažment na Viedenskej univerzite so špecializáciou na finančný manažment. Po štúdiu sa vrátil na Spiš, kde budoval rodinný podnik – hotel v Levoči. Od januára 2018 je zakladajúcim členom Progresívneho Slovenska a predsedom popradskej miestnej bunky. Podieľal sa na zakladaní buniek PS v Spišskej Novej Vsi, Kežmarku a Starej Ľubovni. V novembri 2018 kandidoval do mestského zastupiteľstva v Levoči. Venuje sa rozvoju turizmu v meste ako podpredseda Združenia turizmu a člen komisie pre kultúru a cestovný ruch. Aktívne pracuje na budovaní komunity Progresívneho Slovenska na východnom Slovensku a v máji 2019 sa stal členom predsedníctva PS. Zaoberá sa témami, ktoré sa dotýkajú najmä východného Slovenska, ako sú regionálne rozdiely, začlenenie vylúčených spoločenstiev, boj proti generačnej chudobe a odchod mladých ľudí z regiónov.