Ekologická novela už čoskoro prejde do praxe. Zálohovanie PET fliaš a plechoviek na Slovensku sa blíži! Ekologická novela by mala pomôcť odľahčiť zaplnené kontajnery a zefektívniť recykláciu týchto produktov. Očakávajú sa skvelé výsledky. Podľa skúseností zo zahraničia by mal podiel recyklácie týchto obalov presiahnuť 90 %.

Výška zálohy bude jednotná pre PET fľaše, aj plechovky – 15 eurocentov.

Ak si teda kúpite v januári fľašu alebo plechovku, mali by byť označené špeciálnym kódom a budete ich môcť vrátiť. Po vrátení vám bude vyplatená záloha. Pozor! Obaly je nutné priniesť nepokrčené. Zálohované obaly budú vratné na odberné miesto nestlačené spolu s vrchnákom. Je potrebné dbať na to, aby na nich ostal čitateľný čiarový kód.

Zálohovanie sa bude týkať všetkých nápojových obalov obsahujúcich viac ako 80 % vody, ktoré sú balené v plastových fľašiach alebo plechovkách s objemom 0,1 až 3 litre. Aby systém fungoval, je nevyhnutné, aby sa vracali len fľaše označené symbolom zálohovania (Z v recyklačných šípkach) a textom zálohované. Teda PET fľaše a plechovky, za ktoré už bola zaplatená záloha.

Nemôžete však vrátiť fľaše, ktoré ste kúpili pred zálohovaním a ktoré nie sú označené špeciálnym kódom. Ak za fľašu nebola zaplatená záloha, tak ju treba dať do žltej nádoby na triedený zber.

Zálohovanie PET fliaš a plechoviek výrazne zníži množstvo voľne pohodených plastových nápojových obalov a pomôže životnému prostrediu. Len na Slovensku sa ročne predá približne miliarda plastových fliaš. Preto je dôležité, aby neskončili v prírode, ale boli vhodne spracované. Novinka by mala pomôcť. V praxi má byť zálohovanie spustené od 1. januára 2022.

Tešíme sa z tejto novely. Prinesie ekologickú zmenu Slovensku. Nezabúdajte aj nevratné fľaše naďalej recyklovať a dávať ich do správnych kontajnerov. Záloha sa netýka alkoholu, ani fliaš na mlieko.