Kategória: Ekológia

Ekológia

Skládky na Slovensku

Ochrana životného prostredia je veľmi aktuálnym problémov posledných rokov. Aj napriek tomu nevieme definitívne vyriešiť problém odpadu a jeho skladovania. Nezodpovednosť ľudí často krát zachádza do extrémov. Škodlivé látky, ktoré…

Výrub lesov na Slovensku

Odlesňovanie, nie je problém, ktorý sa nás netýka. Lesy sú základom rovnováhy celého nášho ekosystému. Deje sa to na celom svete ale všade v inom rozsahu. Naše lesy bohužiaľ nie…