Bod zlomu ludske prava

Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU v septembri 2019 predstavila špeciálny program so silným názvom Bod zlomu. Tento plán mal byť demonštráciou toho, akým spôsobom chcú lídri Miroslav Beblavý a Michal Truban zmeniť smerovanie slovenskej politiky.

PS/SPOLU verili v úspech vo voľbách 2020 a tento odvážny program mal byť veľkým sľubom ich voličom, že to so Slovenskom skutočne myslia vážne. Dalo by sa povedať, že bol ladený liberálne, propodnikateľsky a ozdravne.  

Programový dokument obsahoval 240 strán a 16 kapitol. Spolupracovalo na ňom viac ako 1000 odborníkov, gestorov a spolugestorov. Bod zlomu napriek svojim odvážnym opatreniam sľuboval, že všetko, čo si vyžaduje výdavky je dôkladne prepočítané a dvakrát zvážené.  

Bod zlomu obsahoval tri hlavné časti:  

 • Dobrý život 
 • Bezpečná a spravodlivá krajina 
 • Silná ekonomika 

Vzdelávanie 

V prvej kapitole sa program zameriaval na významné zmeny v školstve. PS/SPOLU plánovali masívne upraviť obsah vzdelávania a systematicky zvyšovať platy učiteľov. Bod zlomu počítal tiež so sabatikalom pre dlhoročných učiteľov. Tí by tak mohli využiť niekoľkomesačné voľno, počas ktorého by sa mohli vzdelávať alebo jednoducho oddychovať. 

Ďalšou významnou školskou novinkou mal byť tzv. e-vak, čiže elektronický systém, kde by boli všetky učebnice dostupné zadarmo v elektronickej forme.  

Bod zlomu hovoril aj o tom, že viac ako na memorovanie by sa v školách mal klásť dôraz na rozvíjanie kritického myslenia a zdokonaľovania užitočných a uplatniteľných zručností študentov.  

Zdravotníctvo 

Ďalšou dôležitou oblasťou, ktorej sa Bod zlomu venoval, je zdravotníctvo. PS/SPOLU plánovali napr. zrušenie poplatkov u lekára, lepšiu ochranu a kontrolu pacientov, ale aj dostupnosť kvalitných a bezpečných liekov. Okrem toho sa chceli usilovať o zlepšenie zdravotno-sociálnej starostlivosti, ktorá by pomohla predchádzať i odvrátiteľným úmrtiam.  

Podľa programu sa mali presne definovať úkony, na aké majú pacienti bezplatný nárok, ale aj maximálne čakacie lehoty a minimálnu geografickú dostupnosť. Zároveň, ak by si pacient podľa týchto pravidiel nedokázal uplatniť nárok na zadefinovanú zdravotnú starostlivosť, poisťovňa by mu musela preplatiť vyšetrenie u ľubovoľného ním vybraného lekára.  

Životné prostredie 

Oblasťou, ktorej Bod zlomu venoval veľkú pozornosť bolo aj životné prostredie. PS/SPOLU plánovali zmenu ministerstva životného prostredia na ministerstvo životného prostredia, klimatickej zmeny a energetiky, aby tak výrazne podporili globálne trendy a najmä svoju “zelenú tému”. 

Ľudské práva 

Úplnou novinkou malo byť nové ministerstvo pre ľudské práva, občiansku spoločnosť a obranu demokracie, ktoré by na jednej strane reprezentovalo ich liberálne nastavenie a zároveň bojovalo s hrozbami modernej spoločnosti špeciálnou sekciou s názvom Centrum pre hybridné hrozby a dezinformácie. 

Spravodlivosť 

Program avizoval aj zmeny v justícii a to najmä v spôsobe voľby sudcov Ústavného súdu. Inak sa mal voliť aj prezident Policajného zboru SR a generálny a špeciálny prokurátor sa mali podľa programu vyberať a voliť verejne.  

Zahraničie 

PS/SPOLU v obsiahlom dokumente opísali aj svoj jasný postoj v zahraničnej politike, ktorej by dominovali pevné vzťahy a integrácia s Európskou úniou a NATO, posilňovanie strategických partnerstiev, ale zároveň kritický dialóg s problematickým Ruskom.  

Zamestnanosť a sociálne veci 

V časti “Silná ekonomika” sa písalo o spravodlivejšej výške dôchodkov, lepších sociálnych službách aj o zvýšenej ochrane práv zamestnancov. Nechýbali ani opatrenia na zníženie nezamestnanosti. 

Verejná správa 

Možno najzaujímavejším plánom bolo zriadenie druhej komory parlamentu, teda senátu, ktorý mal byť akousi poistkou pre zachovanie demokratického ústavného systému a zároveň posilnením regionálneho zastúpenia v Národnej rade SR. Pričom senátori a senátorky by boli volení v priamych voľbách.  

To by zahŕňalo aj zníženie počtu poslancov na 120, zrušenie vyšších územných celkov a dokonca aj ministerstva hospodárstva.  

Digitalizácia 

PS/SPOLU, samozrejme, nemohli vynechať ani digitálny priestor. Slovensko plánovali premeniť na modernú digitálnu krajinu s kvalitnými službami a bezpečnými aj užitočnými dátami.  

Kompletný zoznam kapitol a ich hlavných gestorov 

Dobrý život 

 • Vzdelávanie: múdre a inovatívne Slovensko (Juraj Hipš, Vladimír Šucha) 
 • Zdravé Slovensko (Oskar Dvořák) 
 • Životné prostredie, klimatická kríza a energetika (Erik Baláž) 
 • Ľudské práva a občianska spoločnosť (Irena Biháriová) 
 • Kultúra, cirkev, národnostné menšiny (Zora Jaurová) 

Bezpečná a spravodlivá krajina 

 • Spravodlivosť (Zuzana Števulová) 
 • Vnútorná bezpečnosť (Branislav Diďák) 
 • Bezpečnosť a obrana (Pavel Macko) 
 • Hybridné hrozby a dezinformácie (Jakub Goda, Daniel Milo) 
 • Zahraničné veci (Ivan Štefunko) 

Silná ekonomika 

 • Zamestnanosť, sociálne veci a rodina (Jozef Mihál) 
 • Financie, ekonomika, štát bez oligarchov (Miroslav Beblavý) 
 • Rozvoj regiónov a verejná správa (Katarína Macháčková) 
 • Digitálne Slovensko (Michal Truban) 
 • Doprava, infraštruktúra a bývanie (Juraj Jendrišák) 
 • Pôdohospodárstvo (Martin Ondráš)

Zdroj titulnej foto: https://unsplash.com/photos/7_kRuX1hSXM