O tom, že na Slovensku vyrastá množstvo šikovných ľudí, svedčí aj študentka Žilinskej univerzity Nikola Čajová Kantová, ktorá prišla s ekologickým nápadom. Premieňa použité rúška na vykurovacie pelety. 

Pandémia má na životné prostredie negatívny dopad v podobe množstva použitých rúšok a respirátorov.  Výskumníci Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA) sa zaoberajú inovatívnou  metódou ich likvidácie. Pomocou mechanických úprav ich spracujú a pridávajú ako aditívum do drevných peliet na kúrenie.

„Pozreli sme sa na túto problematiku z energetického hľadiska a snažíme sa spracovať odpadové rúška a respirátory do použiteľnej formy na výrobu peliet,“ uviedla Nikola Čajová Kantová z Výskumného centra UNIZA s tým, že do výskumu sa môžu zapojiť aj študenti prostredníctvom diplomovej práce.

Použité rúška sa tak roky nebudú rozkladať na skládke, naopak, premenia sa na teplo v domácnostiach. Hlavný vstupný materiál tvoria drevené piliny, do ktorých sa primiešava práve dezintegrovaný odpad z rúšok a respirátorov.

„Tu nie je zmyslom vyrobiť palivo a zachrániť uhlie pre jednu tepláreň. Hlavný zmysel popritom je, že sa čiastočne využije na výrobu tepla a likviduje sa odpad,“ vysvetlil nám Milan Malcho z Katedry energetickej techniky Žilinskej univerzity. 

Vyrobené pelety je ešte potrebné otestovať, či spĺňajú normované požiadavky, aby sa mohli použiť v praxi na vykurovanie.