Hrozba klimatickej zmeny stále zvyšuje záujem o udržateľné správanie. Ekológia je veľkou témou nielen medzi politikmi, ale začína sa presadzovať aj v podnikaní. Pokiaľ sa budete snažiť používať ekologickejšie postupy, môžete nielen znížiť náklady, ale aj zvýšiť výnosy – a hlavne Vaše podnikanie získa dobrú povesť ako medzi zákazníkmi, tak aj u zamestnancov. Šetrnosť k prírode, ohľady k životnému prostrediu sú to, čo je stále viac považované za dobré ako pre ľudí, tak pre planétu ako takú. Šetrné prístupy Vás nebudú stáť žiadne financie navyše, keď zvolíte správny postup.

Moderné meradlá Vám ušetria výdavky za energiu

Pri podnikaní určite sledujete spotrebu elektriny a plynu. Práve energie môžu byť tým, na čom môžete ušetriť, ak si zaobstaráte tzv. inteligentné meradlá. Tá Vás upozorní vždy, keď Vaša potreba príliš vzrastie, a Vy budete môcť obmedziť prevádzku spotrebičov, ktorých použitie práve nie je nutné. Nebudete zbytočne plytvať energiou a Vaše účty nebudú také vysoké. Určite sa oplatí tiež zvoliť dodávateľa energií, pochádzajúcich z obnoviteľných zdrojov. Podobne ako meradlá vyberajte aj spotrebiče. Žiarovky vymeňte za LED žiarovky, ktoré majú až desaťkrát nižšiu spotrebu energie, a ešte vydržia oveľa dlhšiu dobu. Zaobstarajte aj nové ohrievače, staré výrobky majú nielen drahú prevádzku, ale ich uhlíková stopa je vysoká. Staré spotrebiče likvidujte ekologicky, trieďte na jednotlivé druhy odpadov. Pokiaľ sú spotrebiče ešte funkčné, môžete zvážiť ich darovanie, znížite tak rýchlo rastúce množstvo elektroodpadov.

Znížte spotrebu papiera

Myslíte, že je vždy nutné tlačiť všetky dokumenty? Využite digitálne nástroje, ktoré Vám výrazne znížia spotrebu papiera. Budete mať nižšie náklady a vyprodukujete menej odpadu. Ušetríte na prevádzke kopírovacích strojov a tlačiarní. Posilníte tak aj marketing, využitie digitálnej reklamy Vám umožní presné zacielenie a následne vyšší počet zákazníkov. Ak musíte tlačiť, používajte recyklovaný papier a tlačte obojstranne. Pri tlačiarni je možné využiť aj možnosti repasovania tonerov, pokiaľ ich uschováte a odovzdáte pre výkup tonerov firme, ktorá sa repasovaním zaoberá. Tiež môžete archivovať pomocou špeciálnych programov na archivačných médiách a serveroch, kde budú Vaše dokumenty uložené bezpečne – a bez papiera.

Regulujte spotrebu vody

Zásoby vody sa stále stenčujú. Voda sa stáva cennou surovinou a jej cena z roka na rok rastie. Modernizujte firemné toalety a nainštalujte systém dvojitého splachovania. Zregulujete tak spotrebu vody a tá nebude tiecť v zbytočne veľkom množstve do odpadu. Nechcete podporovať používanie plastových fliaš a barelov na vodu? Zaobstarajte filter a šetrič na kohútiky a preferujte pitie kohútikovej vody. Taký zdroj potrebnej tekutiny je najekologickejším a tiež najlacnejším variantom. Investície do zariadení, ktoré šetria vodu, sa Vám veľmi rýchlo vrátia.

Používajte výrobky, ktoré sú ekologicky šetrné

Každá firma nájde oblasť, v ktorej bude môcť siahnuť po veciach vyrobených z recyklovateľných materiálov alebo surovín, ktoré sú ľahko rozložiteľné. V kancelárii môže ísť o papiere, bloky, dosky, lepiace pásky, krabice, zakladače a ďalšie. A pri upratovaní používaných priestorov sa nájde rad výrobkov, ktoré nesú ekologickú značku. Nakupujte predovšetkým koncentráty a čo najväčšie balenia, sú nielen šetrné k prírode, ale aj finančne výhodnejšie. Nakupujte u takých dodávateľov, ktorí sa môžu preukázať certifikátom, že ich výrobky patria medzi ekologické. Ak by ste tak nerobili, niesli by Vaše výrobky alebo služby záťaž ich uhlíkových emisií.

Obmedzte dochádzanie zamestnancov

Pokiaľ je to možné, dajte prednosť práci na diaľku. Mnohí Vaši zamestnanci nemusia byť denne fyzicky prítomní v práci. V spojení s celým tímom môžu byť prostredníctvom digitálnych nástrojov. Nebudú musieť do práce dochádzať a prispejú tak k zníženiu uhlíkových emisií. Koronavírusová epidémia preverila, že celý rad profesií je možné bez problémov vykonávať na home office úplne plnohodnotne. Zamestnanci si budú môcť upraviť pracovný rozvrh tak, aby zodpovedal aj ich súkromnému životu a ušetria veľa času, ktorý by inak strávili na ceste do a zo zamestnania. Toto riešenie síce nie je vyhovujúce pre každého, ale mnohí zamestnanci sú pri práci na diaľku spokojnejší a voči firme vysoko lojálni.

Dbajte na vzdelávanie pracovníkov

Vašu snahu o udržateľné podnikanie by mali pochopiť aj zamestnanci a prijať ekologické správanie za svoje. Uhlíkovú stopu firmy môžete znižovať spoločne rôznymi spôsobmi. K tomu prispeje spoločné vzdelávanie, predovšetkým prakticky zamerané a v pracovnom čase. Ponechajte priestor ich kreativite a nápadom. Budete prekvapení, čo všetko dokážu zamestnanci vymyslieť – od košov na triedený odpad cez kontrolu zhasínania až po podporu dochádzania do práce na bicykli či kolobežke a množstve ďalších nápadov. Dôležité je nebáť sa týchto zmien a mať na mysli, že investície do ekologického prístupu k podnikaniu sa vždy oplatia.