Erik Baláž

Narodil v Stropkove, vyštudoval odbor Ekológia lesa na Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene. Štúdium ukončil v roku 2002 prácou o ekológii medveďov.

Podieľal sa na tvorbe viacerých významných filmov, ktoré sa týkajú ochrany prírody. Medzi najzámejšie patria Vlčie hory, trojdielna séria Tajomné Karpaty a Strážca divočiny. V minulosti spolupracoval na viacerých projektoch s Lesoochranárskym zoskupením VLK, ktorých cieľom bola ochrana prirodzených lesov a veľkých šeliem. Viedol najmä projekty ochrany Tichej a Kôprovej doliny. Je tiež jedným z hlavných organizátorov občianskej iniciatívy My sme les, ktorá vznikla v roku 2017 za účelom ochrany národných parkov a vzácnych lesov proti masívnej ťažbe a členom Slovenského ochranárskeho snemu, neformálneho spoločenstva ochranárov a ochranárok.

V roku 2017 získal ocenenie Biela vrana „za výnimočnú vytrvalosť a oddanosť svojmu poslaniu získať ľudí pre ochranu prírody, schopnosť vytvárať v nich vzťah k prírode a spájať rôznych aktérov“.

V apríli roku 2018 oznámil vstup na politickú scénu za novovzniknutú stranu SPOLU – občianska demokracia a stal sa jedným z jej podpredsedov.

Dlhoročným ochranárom je aj jeho mladší brat Braňo Baláž, ktorému v apríli 2010 vyhorela drevenica v Beňušovciach, miestnej časti Liptovského Trnovca, pravdepodobne v dôsledku ochranárskych aktivít vo Vysokých Tatrách. V čase vzniku požiaru spal na protest proti návrhu zonácie Tatier v stane na bratislavskom námestí a na festivale Hory a mesto propagoval premiéru filmu Erika Baláža Strážca divočiny.

V parlamentných voľbách vo februári 2020 kandidoval na 3. mieste kandidátky koalície PS/SPOLU. Vo voľbách získal 57 180 hlasov, po zohľadnení preferenčných hlasov sa umiestnil na 2. mieste kandidátky. Kvôli výsledku koalície sa do parlamentu nedostal.