Lex Haščák Petícia

Podpísať ✍️

SIKHĽARIBEN: GOĎAVER THE NEVISAĽUNI SLOVAKIJA

But čirla imar andre Slovakija džanas, hoj  andro školi bi šaj sas čineder moresišagos, buter kriticko gondoľipen, hoj sikhľariben bi šaj buter ľikerelas pedal čhavorikane kampeľišaga, hoj amenge kampel pes buteder te zaterďol pedal ajsipena sar oda butdženengeri buťi, goďakero zadikhiben, zľikeripen the aver.

E pričina zadikhas andre oda, hoj prekal oleste, hoj amen hin but plani, aľe o avriľikeriben čhivas pro sikhľarde, pro školi the aver inštituciji.

Pedal sikhľariben andre Slovakija kampel feder leskero zachudňipen. But bare problemi peske mangen but opre thodo zaterďipen. Vašoda sam zachudne pedal oda, aj o ministerstvo peske preanel buter zodpovednosťa vaš kormaňišagos pedal procesic, so pes visarkerel ajsipen vaš amaro sikhľariben.

  • Thovas anglal peste pedal pedagogikane fakulti o kriteriji, so molarena pedal zatrďipen vaš maškarthemutna eksperijensa the štandarda. Pedal pherďaripen vaš ala štandarda zathovaha lovengero bečeľišagos pedal pedagogikane fakulti.

  • Hazdaha opre o love le sikhľardenge sajekh beršeske vaš prijemernones 10 %, jekh vasteha the hazdaha opreder čaladuno lovengero kotor lengere buťatar andal oleste, sar kvalitnones kerena.

  • Sthovaha sistemos vaš metodikano-pedagogikano bečeľišagos pedal savore sikhľarde.

  • Rozthovaha osnovengeri reforma the visaripen, so ela sthoďi pro inovaciji, vaš dživipnaskero, socijalno, digitalno rozthoviben prekal čhavorengere ajsipena, so hine ko priklados phundravipen, bondaľipen, butmanušengeri buťi, vakeribnaskere ajsipena, phučkeriben, zoraľipen, adaptabilita, plaňišagos, the organizakero ajsipen . 

  • Školakere čhave the čhaja imar na musaj te hordinkerel andro školi o torbi le genďenca. Skeraha avri školakeri elektronicko torbica (e-vakos): portalos , andal savo ena ke dispozicija sikhľaribnaskere genďa the lekhavibena andre elektronicko forma pedal dojekh školakero čhavo the čhaj.

  • Sikra sikratar zathovaha čačipen pedal dajakero školkakero than pedal trinberšengere čhave. 

  • But barvalo bečeľišagos zachudela ča lumakero kvalitno rodkeriben, vaj rodkeriben so hino čačes zaphandlo pedal opreder zathoďi socijeta the ekonomika.

Zostaňme v kontakte

Meníme politickú kultúru, zaväzujeme sa neútočiť a jednať s našimi partnermi konštruktívne.

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavení vášho prehliadača, súhlasíte s ich používaním. Viac o používaní súborov cookie.