Lex Haščák Petícia

Podpísať ✍️

SASŤI SLOVAKIJA

O sasťipen hino pedal amende buter, sar akanakes džanel o ministersko rezortos vaš sasťipen te del. Sasťipen pedal amende nane ča kvalitnones thodo sasťipnaskero bajišagos pedal nasvalo manuš, prekal oleste the akanakes peras tele, vaj butvachtoskero preventivno bajišagos pal manušengero sasťipen, pal dživipnaskero pašaľipen, pal chabibnaskero lačhipen, pal paňakero žižipen the ľuftos, pal lačho sasťipnaskero bajišagos. Sasťipnaskero sistemom tel peste lel ča biš percenti andal sasťipen. Vaša ver ochtovardeš percenti hine thode tel aver faktora, vašoda amen kamas te džan prekal manušengero sasťipnaskero zaarakhiben te džal dureder, na ča te prikerel sasťipnaskero sistemos.

Hin amen pre goďi, hoj puraňi sasťipnaskeri politka peľa imar tele the adaďives nasvale manuša na resen oda, so lenge prekal čačipen iľinel. Amen avaha pedal ada prisneder mamuj sasťipnaskere pojisťovňi prekal džala pal lengeri zodpovednosťa pedal manuša.

  • Zaphenaha amenge o kerišaga, so hine pedal savore pacijenti hjaba, andre oleste zaperen the užaripen pedal sasťipnaskero bajišagos the nekhcikneder goegraficko dochudňipen. Kana sar o čačipen na ela doľikerdo, e pojisťovňa musaj  te prepoťinel sasťakero bajišagos prekal vajsavo doktoris, bo kana na, ta o them zaačhela lakere zarodkeribena.

  • Zachudaha dojekhvar te investinel andro špitaľa, prekal žuža, anglal sthode pravidli the dovakeribena. Zathovaha pedal oda o investično fondos. Akanakes amen hin investično kečeň andre amare špitaľa andre ajse bare love, so hine kampeľišagutna pedal jekhberšengero sasťipnaskero chulajipen.

  • Savore investiciji andro špitaľi zathovaha vaš efektivno špitaľakero kormaňišagos. O špitaľi, so džan pre kečeň, pregondoľinena pengere dovakeribena, jekhetanes doavela ministerskero rozgiňipen pre čerinela pes špitaľakero šeraľipen.

  • Zaterďuvaha mamuj vajsave poplatki. Presikhavaha save poplatki pes den pro kales the paľis domukhaha savoren pacijenten ko biphandlo sasťipnaskero bajišagos.

  • Prikikidaha pro sasťipnaskere pijisťovňi the doresaha oda, aj o doktora aven le lovenca avka motivinen te sasťarel le pacijenten – adaďives lenge ačhol ča te irinel avri keribena, na o rezultata.

  • Zaphenaha phundrade lovengere transakciji pacijentendar. O poplatki penge o doktora šaj mangena andal sasťipnaskere pojisťovňi, aľe na pacijentendar.

  • Funkčno the bilovengero objednavkovo sistemos daha sar telethoviben pedal dovakeriben maškar doktoris the satťipnaskeri pojisťovňa

 

Zostaňme v kontakte

Meníme politickú kultúru, zaväzujeme sa neútočiť a jednať s našimi partnermi konštruktívne.

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavení vášho prehliadača, súhlasíte s ich používaním. Viac o používaní súborov cookie.