Lex Haščák Petícia

Podpísať ✍️

PHUVESKECHULAJIPEN

Kamas te doresel aj pes o phuveskechulajipnaskero sektoris andre Slovakija zmodernizinelas. Dodžala ada ko bararipen vaš kherutňi produkcija zaarakhade the lačhe chabena, save hine kerde but šetrnones ko dživipnaskero pašaľipen the prekal mištiben le zaarakhibnaha vaš bijodiverzita the klima.

Pro phuveskerochulajipen zadikhas na ča andal chabibnaskeri produkcija, aľe the andal zadikhiben vaš vajsavo them the pašaľibnaskero  the phuvakero zaarakhiben.

  • Zaanaha efektivno, predikhado the čačikano chasňarišagos  vaš europakere the nacijakere dotačna financiji

  • Zaanaha multifunkčno phuveskerochulajipen, so dela o službi  pedal  ľikeriben the chasňariben pedal  čikošuno them

  • Sthovaha učelovo kategorizacija vaš phuveskerochulajipnaskere phuva so zadikhelkeren themutňi strategija.Phuveskeri kategorizacija zaarakhela, hoj andro oblasť le jekhfeder phuvaha, našťi te visarkerel lakero charakteris andal orno dži ačhavebnaskeri the aver. Odoj kaj oda nane kampeľišagutno, naaversaľola pes čareskero bararipen pro orno phuv vaj veš. Oda savoro sthovkerela „učelovo“ kategorizacija.

  • Buter zdroji daha pro ekologiko chulajipen the ľzľikeriben pedal cikne farmaren

  • Zachudaha te sphandkerel zľikeriben andal programos pedal gaveskero rozvojis pro čačuňi chabibnaskeri produkcija the buťakero hazdkeripen

  • E phuv, so perel tel Slovakijakero phuvakero fondos davkeraha kečeň le džidune the buťardomoderno farmenge

  • But sikhades keraha lokeder savoro vaš cikne podňikateľenge mek zoraleder pedal oblasťa vaš rekreačno dromaripen, phuveskerochulajipen the ňipengero dromaripen

Zostaňme v kontakte

Meníme politickú kultúru, zaväzujeme sa neútočiť a jednať s našimi partnermi konštruktívne.

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavení vášho prehliadača, súhlasíte s ich používaním. Viac o používaní súborov cookie.